• Լուսանկարչություն

  Համեցեք լուսանկարչության դասընթացների Ֆես Հաուսում: Fes house Նորագույն Կրթության Միջազգային Կենտրոնն առաջարկում է լուսանկարչության դասընթացներ, լուսանկարչության հիմունքները սովորել ցանկացողների համար: Լուսանկարչական ապարատ Լուսանկարչական ապարատի սարքավորման և աշխատանքի սկզբունքները: CCD և MOS մատրիցաներ: Դիաֆրագմաների դերը: Էքսպոզիցիայի որոշումը: Լուսանկարչական ապարատի տեսակները և նրանց ընտրությունը: Օբյեկտիվներ Մակրոօբյեկտիվներ և մակրոլուսանկարչություն: Օբյեկտիվների ընտրությունը: Fish eye, tilt-shift օբյեկտիվներ: Օպտիկայի խնամքը: Լուսանկարչություն Լուսանկարչական …

 • Լուսանկարչական ապարատ

    Լուսանկարչական ապարատ Լուսանկարչական ապարատի սարքավորման և աշխատանքի սկզբունքները: CCD և MOS մատրիցաներ: Դիաֆրագմաների դերը: Էքսպոզիցիայի որոշումը: Լուսանկարչական ապարատի տեսակները և նրանց ընտրությունը: Օբյեկտիվներ Մակրոօբյեկտիվներ և մակրոլուսանկարչություն: Օբյեկտիվների ընտրությունը: Fish eye, tilt-shift օբյեկտիվներ: Օպտիկայի խնամքը: Լուսանկարչություն Լուսանկարչական ապարատի  կարգավորումները: Սպիտակ և վառ գույների բալանսը: RAW ֆորմատի օգտագործման առանձնահատկությունները: Խորհուրդներ ֆոկուսի վերաբերյալ: Լուսավորություն Լուսավորության դերը: Լուսաստվերներ: Լույսի …

 • Օբյեկտիվներ

  Օբյեկտիվներ Մակրոօբյեկտիվներ և մակրոլուսանկարչություն: Օբյեկտիվների ընտրությունը: Fish eye, tilt-shift օբյեկտիվներ: Օպտիկայի խնամքը: Լուսանկարչական ապարատ Լուսանկարչական ապարատի սարքավորման և աշխատանքի սկզբունքները: CCD և MOS մատրիցաներ: Դիաֆրագմաների դերը: Էքսպոզիցիայի որոշումը: Լուսանկարչական ապարատի տեսակները և նրանց ընտրությունը:   ՀարակիցԼուսանկարչությունԼուսանկարչական ապարատԼուսավորություն

 • Լուսավորություն

  Լուսավորություն Լուսավորության դերը: Լուսաստվերներ: Լույսի ուղղվածությունը և էֆեկտը: Լուսավորությունը պորտրետներ նկարելիս: Լուսանկարչություն Լուսանկարչական ապարատի  կարգավորումները: Սպիտակ և վառ գույների բալանսը: RAW ֆորմատի օգտագործման առանձնահատկությունները: Խորհուրդներ ֆոկուսի վերաբերյալ: Կոմպոզիցիա Կոմպոզիցիայի դերը, նրա ամբողջականությունը և դինամիկան: Կոմպոզիցիայի կենտրոնը և կադրի սահմանները: Առաջնային պլանի և ֆոնի դերը: Գունավոր կոմպոզիցիաներ: ՀարակիցԼուսանկարչությունԼուսանկարչական ապարատՕբյեկտիվներ

X
welcome to FES House Gyumri!
¤